O nama

Montop HRS je agencija za zapošljavanje koja pruža sveobuhvatna resenja iz oblasti upravljanja razvoja ljudskih resursa. Kontinuiranim inovacijama u domenu ljudskih resursa i prilagođavanjem potrebama tržista za fleksibilnim zapošljavanjem, Montop omogucava saradnicima i klijentima realizaciju poslovnih ambicija po najvisim HR standardima.

Nudimo usluge u domenu fleksibilnog zapošljavanja, regrutacije i selekcija kadrova, treninga i razvoja ljudskih potencijala.

Misija kompanije je da omogući kvalitetan radni odnos, istovremeno poštujuci želje i ambicije klijenata i izaposlenih.

ZA KOMPANIJE

IZNAJMLJIVANJE RADNE SNAGE - "LIZING" ZAPOSLENIH (ustupanje zaposlenih) Ustupanje (iznajmljivanje) radne sage je tehnologija zaposijavanja, de je radnik izabran i zaposlen u jednoj kompaniji - Agenciji za privremeno zaposljavanje ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga, prema Ugovoru o agencijskom zaposljavanju radnika, odnosno Ugovoru o ustupanju radnika, radi izvr5enja odredenih poslova za potrebe Poslodavca korisnika.

Administrative i racunovodstvene usluge Agencije za privremeno zaposljavanje sastoje se od: -briga o postovanju zakonskih prava radnika ustupljenih kod Poslodavca korisnika -Zaposljavanja, zamene i otpustanja zaposlenih, zakljuéivanje ugovora o radu, obavestavanja zaposlenih -izrade svih radno pravnih akata u vezi sa radnim odnosima, vodenje disciplinskih postupaka itd -isplate zarada, naknade bolovanja i druge isplate u skladu sa zakonom Republike Srbije; -placanje zakonom propisanih poreza i doprinosa a prihode zaposlenih. -prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje itd.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate

Kontakt