Montop

LIDER U PRUŽANJU KADROVSKIH REŠENJA

O nama

Kao lideri u oblasti tržišta rada. Usuđujemo se da budemo inovativni, da budemo pioniri i da se razvijamo.

Poštujemo ljude kao pojedince, verujemo im, podržavamo i omogućavamo im da postignu svoje ciljeve kako u poslu tako i u životu. Prepoznajemo svačiji doprinos našem uspehu – naših zaposlenih, naših klijenata i kandidata.

Boban Cakić / Direktor kompanije

  • Naše brojke

  • 5

    GODINA POSTOJANJA

  • 100+

    OTVORENIH POZICIJA

ZA KOMPANIJE

IZNAJMLJIVANJE RADNE SNAGE - "LIZING" ZAPOSLENIH (ustupanje zaposlenih) Ustupanje (iznajmljivanje) radne sage je tehnologija zaposijavanja, de je radnik izabran i zaposlen u jednoj kompaniji - Agenciji za privremeno zaposljavanje ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga, prema Ugovoru o agencijskom zaposljavanju radnika, odnosno Ugovoru o ustupanju radnika, radi izvr5enja odredenih poslova za potrebe Poslodavca korisnika. Administrative i racunovodstvene usluge Agencije za privremeno zaposljavanje sastoje se od: -briga o postovanju zakonskih prava radnika ustupljenih kod Poslodavca korisnika -Zaposljavanja, zamene i otpustanja zaposlenih, zakljuéivanje ugovora o radu, obavestavanja zaposlenih -izrade svih radno pravnih akata u vezi sa radnim odnosima, vodenje disciplinskih postupaka itd -isplate zarada, naknade bolovanja i druge isplate u skladu sa zakonom Republike Srbije; -placanje zakonom propisanih poreza i doprinosa a prihode zaposlenih. -prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje itd.

Zaposlenje

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate

Kontakt