Usluge

OUTSOURCING


Montop HRS outsourcing je model zapošljavanja koji podrazumeva fleksibilno angažovanje saradnika za potrebe rada klijenata. Preuzimamo ulogu formalnog poslodavca koji obavlja sve kadrovske aktivnosti, dok klijent zadržava fokus na svoju osnovnu delatnost.

 

Montop HRS u tom slučaju vodi kompletnu kadrovsku administraciju koja podrazumeva: prikupljanje dokumentacije, potpisivanje ugovora sa radnicima, prijave i odjave, precizan obračun zarada, uplate zaposlenima na vreme i uredno plaćanje poreza i doprinosa.

 

Montop HRS outsourcing sa preuzimanjem saradnika

 

Montop HRS preuzima saradnike klijenta koji se prijavljuju na platni spisak. Sve kadrovske aktivnosti i obaveze preuzima Montop HRS kao poslodavac, dok saradnici nastavljaju angažovanje kod klijenta u skladu sa dinamikom projekta.

 

Montop HRS outsourcing sa regrutacijom i selekcijom

 

U zavisnosti od specifičnosti projekta ili radne pozicije, proces regrutacije i selekcije kandidata može obaviti stručni tim Montop HRS regrutera. Primena proverenih metoda garantuje klijentima uštedu vremena i pažljiv odabir saradnika.

y

Prednosti za klijente:

 

 • Smanjenje kadrovske administracije
 • Fleksibilno zapošljavanje
 • Smanjenje rizika fluktuacije radnika
 • Smanjenje evidentiranog broja zaposlenih
 • Iskustvo i ekspertiza stručnog tima

REGRUTACIJA I SELEKCIJA


k

Prednosti za klijente:

 

 • Značajna ušteda vremena i resursa prilikom zapošljavanja
 • Povećava se izbor saradnika obuhvatanjem naše baza kandidata
 • Koristi se iskustvo i ekspertiza stručnog tima
 • Plaćanje se vrši po uspešnoj realizaciji projekta i odabiru kandidata od strane klijenta

Montop HRS regrutacija i selekcija je rešenje koja obezbeđuje klijentima odabir najboljih kandidata za tražene radne pozicije. Primena proverenih  metoda u procesu regrutacije i selekcije, garantuje klijentu uštedu vremena i pažljiv odabir saradnika.

 

Za svaki projekat sa klijentom se zajednički definiše strategija regrutacije koja može obuhvatati: oglašavanje radne pozicije, filtriranje biografija, intervjuisanje, proveru referenci, testiranje ličnosti i sposobnosti, centre procene, kreiranje uže liste kandidata i njihovu prezentaciju klijentu.

 

Regrutacija i selekcija izvršioca

 

Stručni tim Montop HRS regrutera je specijalizovan za regrutaciju kandidata za pozicije izvršioca u različitim industrijama. Višegodišnje iskustvo i ekspertiza Montop HRS-a u ovoj oblasti omogućava klijentima pronalazak odgovarajućih kandidata najrazličitijih profila uz poštovanje izazovnih rokova.

 

Masovna regrutacija

 

Montop HRS pruža usluge regrutacije i selekcije većeg broja kandidata u veoma kratkom vremenskom periodu. Ima široku primenu u industrijama sa povećanom fluktuacijom radne snage, sportskim događajima i koncertima, istraživanju tržišta i terenskim projektima.

 

Testiranje ličnosti i sposobnosti

 

Montop HRS za potrebe klijenata organizuje testiranja ličnosti i sposobnosti na osnovu kojih se vrši procena reagovanja kandidata u različitim situacijama, mogućnosti individualnog napredovanja, ali i timskog potencijala.

VIDEO INTERVJU


Montop HRS video intervju je inovativno rešenje koje klijentima omogućava upoznavanje sa kandidatima bez fizičkog prisustva intervjuisanju kandidata. Klijent ima mogućnost da nakon obavljene regrutacije i selekcije od strane Montop HRS -a pregleda video snimke kandidata, čime je olakšano donošenje odluke o potencijalnom angažovanju.

Prva faza: Snimanje ulaznih pitanja

Klijent definiše uvodnu prezentaciju i ulazna pitanja koja će biti postavljena kandidatima prilikom apliciranja za posao. Video može snimiti naš regruter ili sam klijent, čime je omogućeno direktno obraćanja kandidatima.

Druga faza: Snimanje odgovora kandidata

Prilikom apliciranja za posao kandidati se upućuju na web stranicu gde ih čekaju ulazna pitanja, nakon čega se snimaju njihovi odgovori.

Treća faza: Selekcija kandidata

Naš stručni tim regrutera obavlja selekciju po definisanim standardima i formira uži izbor kandidata.

Četvrta faza: Prezentacija kandidata

Nakon završetka procesa regrutacije i selekcije, klijenti dobijaju užu listu kandidata koja sadrži:

 • Biografije kandidata
 • Prezentaciju kandidata od strane regrutera
 • Video snimke kandidata i njihove odgovore na ulazna pitanja

PROCENA KANDIDATA


Montop HRS centri procene su rešenja koja klijentima omogućavaju sveobuhvatniji pristup kod procesa selekcije kandidata. Ova metodologija se uspešno primenjuje kod procene i razvoja postojećih timova i ličnih kompetencija zaposlenih.

 

Montop HRS tim pažljivo i sistematično dizajnira centre procene i prilagođava ih specifičnostima radne pozicije i organizacije klijenta. Prilikom procene se koriste instrumenti i metode čijom primenom se dolazi do objektivnih informacija o kandidatu posmatranjem njegovog ponašanja. U ovom procesu je obavezno uključen veći broj procenjivača sa ciljem dobijanja objektivnijih rezultata.

 

Montop HRS centri procene kod selekcije kandidata

 

Montop HRS centri procene kod selekcije kandidata fokusirani su na ključne kompetencije koje su u vezi sa aktivnostima i odgovornostima za traženu radnu poziciju. Centri procene imaju značaj i za kandidate jer im pružaju mogućnost da sagledaju sebe u okviru analizirane organizacije i njenog okruženja.

 

Montop HRS razvojni centri za postojeće timove

 

Montop HRS razvojni centri se koriste za procenu i razvoj postojećih timova, strategiju napredovanja zaposlenih, rano otkrivanje talenata unutar organizacije i identifikovanje trening potreba. Često sadrže vežbe simulacije realnih poslovnih izazova i zadataka, sa ciljem da zaposlene podstaknu na aktivnost i karakteristični stil ponašanja.

n

U zavisnosti od cilja procene, uloge timova i organizacione kulture, primenjuje se različite metode i tehnike procene:

 

 • Intervju zasnovan na kompetencijama
 • Testove ličnosti i sposobnosti
 • Studije slučaja i simulacija radnog okruženja
 • Igranje timskih uloga
 • Grupne diskusije i vežbe