Motivaciono pismo – šta predstavlja i čemu služi

Motivaciono pismo – šta predstavlja i čemu služi

Kada aplicirate na neko radno mesto, najčešće se u prijavi traži da priložite svoj CV i motivaciono pismo. A šta je motivaciono pismo i čemu služi?

Motivaciono pismo predstavlja prateći dokument za prijavu na konkurs za posao. Najčešće nema određenu formu, nego se može napisati u slobodnom stilu. Jedino što je bitno jeste da ne bude predugačko i nepregledno. Rečenice ipak moraju da budu koncizne, kako bi potencijalni poslodavac mogao da shvati šta ste hteli da kažete motivacionim pismom.

Naime, motivaciono pismo, kao što mu i ime govori, predstavlja razlog za prijavljivanje za određeni posao. U njemu možete šta vas je navelo da se prijavite na konkurs i zbog čega smatrate da biste vi mogli da obavljate posao za koji ste se prijavili.

S obzirom na to da je motivaciono pismo “pratnja” radnoj biografiji, ono može biti i određeni uvod poslodavcu u vaš CV. Povežite svoja dosadašnja znanja i obrazovanje sa interesovanjima i poslovnim idejama i predstavite se svom potencijalnom poslodavcu. Motivaciono pismo je vaša prilika da “pojasnite” svoj CV i obrazložite svoje namere i razloge za apliciranje za radno mesto koje se nudi.

Važnost motivacionog pisma

Iako ne predstavlja formalni dokument, može biti od velikog značaja kada konkurišete za posao. Upravo je način na koji ste napisali motivaciono pismo svojevrsno predstavljanje svoje ličnosti poslodavcu, koji iz motivacionog pisma može da prepozna da li ste vi, ili ne, osoba koju želi u svom timu.

Kada se CV-jevi više kandidata ne razlikuju previše, zbog čega se ni jedan ne ističe dovoljno, motivaciono pismo može presuditi. Ukoliko motivaciono pismo napišete na odgovarajući način, čak i pored (možda) “slabijeg” CV-ja – posao može biti vaš.

Veoma je važno da pri pisanju motivacionog pisma obratite pažnju na gramatičke greške i slične sitnice, koje mogu odbiti poslodavca čak i od pomisli da vam pruži šansu da dođete na razgovor.

Motivacionim pismom dopunite svoju biografiju podacima koji nisu navedeni u CV-ju zbog stroge forme u kojoj se piše. Povežite svoja interesovanja sa radom firme u kojoj želite da dobijete posao. Prenesite svoje mišeljenje o tome – kakva bi vaša uloga u toj firmi mogla da bude i na koji način biste vi, svojim znanjem i veštinama, mogli da doprinesete radu određene organizacije. Pokažite svoju zainteresovanost da dobijete priliku da se pokažete na radnom mestu koje se nudi.