Author: stevan

Kada aplicirate na neko radno mesto, najčešće se u prijavi traži da priložite svoj CV i motivaciono pismo. A šta je motivaciono pismo i čemu služi? Motivaciono pismo predstavlja prateći dokument za prijavu na konkurs za posao. Najčešće nema određenu formu, nego se može napisati u slobodnom stilu. Jedino...

Na razgovoru za posao najteža pitanja zapravo nemaju univerzalni tačan odgovor, ali svakako da postoji verzija odgovora koja bi bila poželjna i najbolja u tom trenutku. Od svih pitanja koja mogu biti postavljena na razgovoru za posao najčešće baš ona “bez tačnog odgovora” mogu da presude...

Na razgovoru za posao nije važno samo šta ćete reći, nego i kako ćete se ponašati, a upravo je to ono na šta bi trebalo da obratite posebnu pažnju. Neverbalna komunikacija često može imati veći uticaj na tok i rezultat razgovora za posao nego ono što...